[021] 88 71 24 59
مطب: چهارشنبه ها 18:00 - 15:00
یکشنبه و سه شنبه ها 18:00 - 15:00
تهران، قائم مقام فراهانی، بیمارستان تهران کلینیک، کوچه شهدا، پلاک 4

اخبار کرونا

تازه های کوید – ۱۹ ( اخبار کرونا ) گزارش شده توسط انستیتو کارولینسکای سوئد

ایمنی در برابر کوید – ۱۹ احتمالا بیش ار آن چیزی است که آزمایشات نشان داده اند.

موارد خفیف یا بدون علامت کوید – ۱۹ نشان دهنده ایمنی با واسطه T-Cell ها در مقابل این ویروس جدید می باشد حتی اگر تست آنتی بادی فرد مثبت نشده باشد.
این بدان معنی است که ایمنی عمومی احتمالا بیش از آن چیزی است که تست های آنتی بادی نشان میدهد
نکته جالب دیگر اینکه ایمنی سلولی (T-Cell) فقط منحصر به کیس های کوید – ۱۹ اثبات شده نمی باشد و شامل بسیاری از اعضای فامیل این افراد که در معرض ویروس بوده اند میشود.
تقریبا ۳۰ درصد اهدا کنندگان خون در ماه مه امسال T-Cell های اختصاصی کوید – ۱۹ داشته اند. این مقدار بسیار بیشتر از مقدار گزارش شده قبلی است (۵٪).

اخبار کرونا _ دکتر اعظم السادات موسوی

اگر این موضوع درست باشد، خبر خوبی از جنبه سلامت عمومی محسوب میگردد
این نتایج کاملا جدید است و لذا هنوز مورد کارشناسی دقیق قرار نگرفته است.
نکته آخر اینکه T-Cell های مربوط به سارس ممکن است تا شش سال دوام بیاورند.
https://news.ki.se/immunity-to-covid-19-is-probably-higher-than-tests-have-shown
@EmergingInfDis

تماس با دکتر موسوی