[021] 88 71 24 59
مطب: چهارشنبه ها 18:00 - 15:00
یکشنبه و سه شنبه ها 18:00 - 15:00
تهران، قائم مقام فراهانی، بیمارستان تهران کلینیک، کوچه شهدا، پلاک 4

راههای جلوگیری از سقط جنین

امتیاز ما راههای جلوگیری از سقط جنین راههای جلوگیری از سقط جنین چیست؟ سقط جنین به معنای از دست دادن جنین قبل از هفته بیستم بارداری است. لغت پزشکی که برای سقط جنین به کار می رود سقط جنین خود به خودی است و با سقط جنین که به صورت خود خواسته انجام می گیرد […]

read more »
تماس با دکتر موسوی