[021] 88 71 24 59
مطب: چهارشنبه ها 18:00 - 15:00
یکشنبه و سه شنبه ها 18:00 - 15:00
تهران، قائم مقام فراهانی، بیمارستان تهران کلینیک، کوچه شهدا، پلاک 4

عوارض کولپوسکوپی

امتیاز ما عوارض کولپوسکوپی در صورتی که تست پاپ اسمیر، نتایج غیر عادی را نشان دهد، کولپوسکوپی تجویز خواهد شد. پاپ اسمیر، تستی است که هر گونه تغییر در گردن رحم را نشان می دهد، در حالی که کولپوسکوپی، تست تشخیصی است که با بررسی گردن رحم، هر گونه تغییر و ناهنجاری در سلول ها و […]

read more »

 آمادگی برای کولپوسکوپی

امتیاز ما آمادگی برای کولپوسکوپی کولپوسکوپ در واقع یک میکروسکوپ دو چشمی با منبع نور داخلی و یک عدسی محدب چشمی است . نقطه کانونی عدسی این میکروسکوپ ۳۰ سانتیمتر است . در صورتی که بیشتر از این باشد ، فاصله شخص معاینه کننده و دستگاه کولپوسکوپی از بیمار زیاد خواهد شد و انجام صحیح […]

read more »
تماس با دکتر موسوی