[021] 88 71 24 59
مطب: چهارشنبه ها 18:00 - 15:00
یکشنبه و سه شنبه ها 18:00 - 15:00
تهران، قائم مقام فراهانی، بیمارستان تهران کلینیک، کوچه شهدا، پلاک 4

آیا پولیپ رحم سرطان است

امتیاز ما آیا پولیپ رحم سرطان است پولیپ رحم چیست؟ پولیپ های رحم به توده هایی گفته می شود که در اندومتروم یا دیواره داخلی رحم دیده می شود. به همین دلیل گاهی اوقات با نام پولیپ اندومترویال شناخته می شود. پولیپ های رحمی از رشد غیر طبیعی بافت دیواره داخل رحمی به وجود می […]

read more »
تماس با دکتر موسوی