[021] 88 71 24 59
مطب: چهارشنبه ها 18:00 - 15:00
یکشنبه و سه شنبه ها 18:00 - 15:00
تهران، قائم مقام فراهانی، بیمارستان تهران کلینیک، کوچه شهدا، پلاک 4

Mucinous epithelial ovarian Carcinoma

Systemic therapy for cervical carcinoma

Ovarian sex-cord stromal tumours

Call Now Buttonتماس با دکتر موسوی