[021] 88 71 24 59
مطب: چهارشنبه ها 18:00 - 15:00
یکشنبه و سه شنبه ها 18:00 - 15:00
تهران، قائم مقام فراهانی، بیمارستان تهران کلینیک، کوچه شهدا، پلاک 4

رادیو تراپی

رادیوتراپی یکی از روش های درمانی موثر در بهبود سرطان می باشد . عمده درمان ها با استفاده از دستگاه رادیوتراپی انجام می شود . دستگاهی که با شتاب دادن الکترون اشعه ایکس تولید می کند . این اشعه با دقت کامل روی بدن بیمار تابش می کند . در دستگاههای معمول دستگاه حول محور […]

read more »
تماس با دکتر موسوی