[021] 88 71 24 59
مطب: چهارشنبه ها 18:00 - 15:00
یکشنبه و سه شنبه ها 18:00 - 15:00
تهران، قائم مقام فراهانی، بیمارستان تهران کلینیک، کوچه شهدا، پلاک 4

تست پاپ اسمیر

تست پاپ اسمیر چیست؟ تست پاپ اسمیر، هر گونه تغییر در سلول های دهانه رحم را نیز نشان می دهد و به همین خاطر، احتمال بروز سرطان در آینده نیز مشخص خواهد شد. خانم های باردار نیز می توانند این تست را انجام دهند و هیچ گونه ضرری برای جنین ندارد.این تست در افرادی که […]

read more »
تماس با دکتر موسوی