[021] 88 71 24 59
مطب: چهارشنبه ها 18:00 - 15:00
یکشنبه و سه شنبه ها 18:00 - 15:00
تهران، قائم مقام فراهانی، بیمارستان تهران کلینیک، کوچه شهدا، پلاک 4

تست پاپ اسمیر

تست پاپ اسمیر، تست غربالگری سریع و ساده در تشخیص سرطان دهانه رحم و رحم می باشد. سلول ها در حین معاینه لگنی و از دهانه رحم جمع آوری، و در زیر میکروسکوپ بررسی می شوند. این سلول ها هر گونه اختلال، به خصوص تغییرات سرطانی و پیش سرطانی را نشان می دهند.انجام این تست […]

read more »
تماس با دکتر موسوی