[021] 88 71 24 59
مطب: چهارشنبه ها 18:00 - 15:00
یکشنبه و سه شنبه ها 18:00 - 15:00
تهران، قائم مقام فراهانی، بیمارستان تهران کلینیک، کوچه شهدا، پلاک 4

همه چیز درباره سرطان واژن

بیش تر بخوانید : سرطان رحم سرطان واژن چیست؟ سرطان واژن هر چند فقط شامل ۲۵ نئو پلاسم بدخیم دستگاه تناسلی زنان است ولی واژن ، محل شایع متاستاز سرطان های سایر نواحی دستگاه ژنیتالیا است ، چه از طریق گسترش مستقیم از ولو و سرویکس و چه از طریق متاستاز لنفاتیک یا عروقی در […]

read more »
تماس با دکتر موسوی