[021] 88 71 24 59
مطب: چهارشنبه ها 18:00 - 15:00
یکشنبه و سه شنبه ها 18:00 - 15:00
تهران، قائم مقام فراهانی، بیمارستان تهران کلینیک، کوچه شهدا، پلاک 4

شیمی درمانی

شیمی درمانی سرطان چیست ؟ سلول ها در بدن رشد کرده و به عنوان بخشی از چرخه سلولی تقسیم می شوند . هسته سلول ها این فرآیند را کنترل می کنند . محتوای ژنتیکی داخل هر هسته DNA نامیده می شود که شامل دستورالعمل هایی برای کنترل این فرآیند است . به طور طبیعی DNA […]

read more »
تماس با دکتر موسوی